Doświadczanie Rzeczywistości

Doświadczanie rzeczywistości

Nasza interpretacja rzeczywistości zależy od tego, jak jesteśmy ukształtowani. Wpływa na to m.in. zestaw wartości, przekonań, doświadczeń dotychczasowego życia, a przede wszystkim nasze poczucie wartości. To, w jaki sposób widzimy świat, jest źródłem naszych myśli i działań. Twoja postawa, jak i zachowanie w stosunku do świata zewnętrznego będą zgodne z tym, jak go odbierasz. Każdy uważa, że widzi rzeczy takimi, jakie są. Wierzy, że jest obiektywny. Jednak prawda jest taka, że interpretujemy świat przez pryzmat tego, jak zostaliśmy ukształtowani, byśmy go widzieli. Rzadko uświadamiamy sobie, że inni postrzegają świat inaczej. Jeśli ktoś nie zgadza się z naszymi opiniami, poglądami, dziwimy się i trudno nam to zrozumieć.
Fakty istnieją, są niezmienne, ale możemy mieć odmienne ich interpretacje. Nasze doświadczenia są różne, stąd pojawiają się różnice w naszym zachowaniu, traktowaniu ludzi i świata. Kierujemy się własnymi paradygmatami, czyli modelem, założeniem, punktem odniesienia. Jesteśmy tak przywiązani do swoich poglądów i paradygmatów, że często trudno nam zgodzić się z tym, co nas otacza, z faktami. Człowiek ma pewne wyobrażenie o tym, jaki świat powinien być, i będąc wiernym własnym oczekiwaniom, usilnie dąży do udowodnienia otoczeniu swojej racji. Będzie rozczarowany tak długo, dopóki świat nie dopasuje się do jego wyobrażenia o nim. Bardzo dobrze to przedstawia poniższy opis Franka Kocha, opublikowanym w „Proceedings”, wydawanego przez Instytut Morski:

Okręty treningowe przebywały od kilku dni na manewrach. Panowały trudne warunki pogodowe, była noc, widoczność słaba. Kapitan stał na mostku i czuwał nad sytuacją.
Obserwator ze skrzydła mostku zameldował:
• Światło z lewej burty.
• Stałe czy rufowe? – zapytał kapitan.
• Stałe.
Kapitan do sygnalisty:
• Nadawaj: „Jesteśmy na kursie kolizyjnym, radzę zmienić kurs o 20 stopni”.
• Radzimy raczej wam zmienić kurs o 20 stopni – nadeszła odpowiedź.
• Jestem kapitanem, zmień kurs o 20 stopni.
• Jestem marynarzem II klasy. Zmień lepiej kurs o 20 stopni.
Wściekły kapitan zawołał:
• Wysyłaj: „Jestem okrętem wojennym. Zmień kurs o 20 stopni!”.
Odpowiedź:
• Jestem latarnią.

Widzimy rzeczywistość w sposób, w jaki pozwala nam nasza percepcja, nasze postrzeganie świata. To, w jakim stopniu trafnie interpretujemy fakty, nie ma wpływu na ich istnienie, jedynie na to, jak sobie z tym radzimy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *