Poczucie Wartości Podlega Zmianom

Poczucie wartości podlega zmianom

Nasze poczucie wartości kształtowane jest przez wiele czynników. Przez lata budujemy jego strukturę i pieczołowicie dbamy o wizerunek, który byłby zgodny z oczekiwaniami otoczenia, normami społecznymi i własnym obrazem samego siebie. Pielęgnujemy przekonania, które kiedyś ktoś nam przekazał, często tworząc ukryte oczekiwania na temat tego, co jest dla nas dobre czy odpowiednie dla otoczenia. Oczekiwania te zmuszają nas do nieodpowiednich zachowań, które zmieniają je w rzeczywistość. To jedynie potwierdza i umacnia w nas przekonania o nas samych, te dobre i te złe.
Na nasze poczucie wartości mają znaczący wpływ ważne przeżycia do siódmego roku życia. Najbliższe otoczenie odgrywa w tym podstawową rolę. Rodzice przekazują nam to, co jest dla nich ważne. Ich system przekonań i wartości staje się dla nas pewnym kierunkowskazem, czym należy kierować się w życiu. Ten kierunkowskaz może być swego rodzaju wsparciem, ale może być też ograniczeniem. Intencje rodziców są dobre, jednak w sposób nieświadomy często potrafią oni zachwiać wiarą w nasze możliwości. Zauważ, jak często rodzice czy dalsza rodzina mówią dzieciom, czego one nie potrafią zrobić, zamiast podkreślać to, w czym są dobre. Krytykują niepowodzenia dzieci, zamiast chwalić je za osiągnięte sukcesy. Porównują nas z kimś lepszym, sprawiając nam ból i często pozostawiając piętno bycia gorszym na całe życie. Borykamy się z tym przez długie lata do momentu, aż zdarzy się coś, co pozwoli nam odzyskać wiarę w siebie. Czasem wystarczy pojedyncza sytuacja, żebyśmy bardzo w siebie uwierzyli lub przyjęli negatywne myślenie o sobie.
W trakcie dorastania naśladujemy różne osoby, przyjmując ich sposób zachowania, traktowania innych. Wartości tych osób stają się dla nas miernikami oceny ludzi i świata zewnętrznego. Wybieramy ich według wcześniej przekazanych nam przekonań, własnych doświadczeń oraz środowiska, w jakim się obracamy. Nasze predyspozycje psychiczne umożliwiają nam wybór, na jaki nas stać w danym momencie życia. Tylko wtedy, można zaobserwować, że osoby z niskim poczuciem wartości odczuwają irytację przy ludziach z pozytywną energią, entuzjastycznym podejściem do świata. Często zazdroszczą takim ludziom, a jednocześnie odrzucają znajomość z nimi i możliwość czerpania tego, czym takie osoby mogą się podzielić. Jednak uświadamiając to sobie, możemy wypracować w nas trwałą zmianę.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest wiara we własną skuteczność, czyli realizacja swoich zamierzeń, umiejętność uczenia się i wyciągania wniosków, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji. Zaraz po tym jest szacunek wobec siebie, czyli ochrona własnych wartości, opinii, prawa do bycia szczęśliwym.

Już teraz możesz zrobić, choćby jedną rzecz – wybrać ze swojego życia doświadczenia, które świadczą o twojej skuteczności, o tym, że pokonujesz trudności i radzisz sobie z przeciwnościami losu. Zrób listę swoich osiągnięć i uzupełniaj ją z każdym sukcesem. Każdego dnia pracuj nad jednym punktem z listy własnej skuteczności i szacunku wobec siebie, a zaobserwujesz korzystne zmiany w postrzeganiu samego siebie. Poczujesz się zdolny do przejęcia kontroli nad swoim życiem. Zrozumiesz, że potrafisz coś w nim zmienić. Te, na początku, małe sukcesy staną się motorem do dalszych działań. Małe kroki są początkiem wysokiego skoku ku jeszcze lepszej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *